NL / FR / ENG
Home

Welkom op de website van het cAt-project

In 2006 zette de federale regering het licht op groen voor de berging van laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel. Het afval zal in modules aan de aardoppervlakte geborgen worden. Daarom spreken we van oppervlakteberging. Laag- en middelactief kortlevend afval wordt kortweg categorie A-afval genoemd. Vandaar de naam cAt-project.

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, werkt het cAt-project uit. Dat doet ze in nauwe samenspraak met de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). De regeringsbeslissing kwam er immers dankzij de jarenlange inzet van vele Desselse en Molse vrijwilligers in STORA en MONA. Uniek aan het cAt-project is de combinatie van een technisch concept van veilige afvalberging met een breed maatschappelijk project, dat impulsen geeft aan de werkgelegenheid, de welvaart en het welzijn in de regio.

Op deze website kunt u alle gebeurtenissen en realisaties op de voet volgen.

Bekijk de film over oppervlakteberging

banner_film.png