NL / FR / ENG
Home / Regionaal Overlegplatform

Volg het Regionaal Overlegplatform ‘cAt in de regio’ op de voet

Eind 2011 lanceerden NIRAS, de partnerschappen STORA en MONA en RESOC Kempen het Regionaal Overlegplatform (ROP) ‘cAt in de regio’. Het ROP heeft als doel de kansen die het cAt-project en de regio elkaar bieden, te detecteren en nader uit te werken.

Waarom een Regionaal Overlegplatform?

Het ROP heeft als doel een open bovenlokaal netwerk en een regionaal draagvlak voor het cAt-project uit te bouwen. Het cAt-project is een groots maatschappelijk en industrieel project, waar de regio heel wat sociaal-economische voordelen uit kan halen. Tegelijk is een duurzame samenwerking met de regio ook een winst voor het cAt-project. Om deze win-wins mogelijk te maken, wordt de expertise uit de verschillende sectoren die in de streek vertegenwoordigd zijn, verzameld in een regionaal netwerk. Onder de koepel van het ROP werken de initiatiefnemers projecten uit met een plus voor de regio én het cAt-project.

Lancering van het ROP

Op het startmoment van 8 november 2011 werd het ROP gelanceerd. Bijna honderd aanwezigen uit verschillende sectoren brainstormden over vijf thema’s: sociale tewerkstelling, toerisme, natuur en duurzaamheid, vorming en industriële opportuniteiten. Lees hier het verslag van de thematafels.

Het ROP concreet: zes startprojecten

Momenteel zet het cAt-project de stap van design naar uitvoering. Dat is het ideale moment om een eerste reeks projecten concreet uit te werken.

In een eerste fase zijn zes startprojecten geformuleerd:

Duurzame innovatie als motto

De startprojecten zijn niet lukraak gekozen, ze hangen onderling samen. De rode draad is het cAt-project als voorbeeldproject op het vlak van duurzame ontwikkeling, met evenwichtige kansen voor mens, milieu en economie en de klemtoon op duurzame innovatie. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan om andere voorstellen of ideeën aan te brengen. Er blijft dus steeds ruimte voor nieuwe projecten.

Hoe gaat het nu verder?

Voor elk van de startprojecten wordt een projectgroep opgericht. Elke projectgroep zal op regelmatige tijdstippen samenkomen om het project verder uit te werken. Op een jaarlijkse opvolgingsvergadering worden alle deelnemers van het ROP uitgenodigd om de vorderingen van alle projecten te bespreken.

Meedoen?

Het ROP ‘cAt in de regio’ staat open voor alle geďnteresseerden. Bent u gebeten om mee te denken aan boeiende projecten voor uw regio? Neem dan contact op met het ROP-coördinatiecomité: e.hooft@nirond.be of 0475 60 25 04.

Lees hier de stand van zaken van de projectgroepen.