NL / FR / ENG
Home / Veiligheidsdossier

Veiligheidsdossier

Op 31 januari 2013 diende NIRAS de vergunningsaanvraag voor de oppervlaktebergingsinstallatie voor het Belgische categorie A-afval in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daarmee komt NIRAS een stap dichter bij de bouw en exploitatie van de bergingsinstallatie in Dessel. Het is de eerste mijlpaal van een gefaseerd vergunningsprogramma, met als doel: een veilige berging op korte én lange termijn.

Het veiligheidsdossier is een cruciaal onderdeel van de vergunningsaanvraag. Het bundelt alle aspecten die met de veiligheid van de bergingsinstallatie te maken hebben. Het toont aan dat de installatie betrouwbaar en veilig is, zowel op korte als op lange termijn.