NL / FR / ENG
Home / Het cAt-project / Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Ruimtelijke ordening & mobiliteit

De bouw van de bergingsinstallatie volgt een uitgebreid planologisch traject. Met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en milieubeoordelingen respecteert NIRAS het vergunningstraject van a tot z. Om de impact van de bergingssite op het wegverkeer tot een minimum te beperken werd reeds een kade gebouwd langs het kanaal Bocholt-Herentals, zodat zoveel mogelijk materialen via het kanaal kunnen worden aangevoerd. Op deze manier kan de impact van de bergingssite op het wegverkeer, maximaal beperkt worden.