NL / FR / ENG
Home / Financiering

Financiering

Het cAt-project wordt gefinancierd door de afvalproducenten, inclusief de Belgische staat als verantwoordelijke voor het nucleaire passief. De afvalproducenten zijn immers financieel verantwoordelijk voor de berging van het radioactieve afval dat ze produceren. Concreet gebeurt dat via de fondsen die NIRAS beheert: het Fonds op Lange Termijn en het Fonds op Middellange Termijn. 

Fonds op Lange Termijn

Het Fonds op Lange Termijn (FLT) werd opgericht om ervoor te zorgen dat het radioactieve afval veilig en efficiënt geborgen en beheerd wordt op lange termijn, zonder dat dat in de toekomst een financiële last met zich meebrengt voor de gemeenschap. Het FLT zal het technische gedeelte van het cAt-project financieren. Het FLT wordt gespijsd door de afvalproducenten. Dat gebeurt a rato van de hoeveelheden afval waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De afvalproducenten betalen retributies, die worden berekend op basis van de kosten voor het beheer van het afval dat de producenten aan NIRAS overdragen. Het FLT wordt geraamd op 734 à 878 miljoen euro. Die raming gaat uit van de berging van 30 000 monolieten in een tempo van 1000 monolieten per jaar.

Fonds op Middellange Termijn

Door de jaren heen ontwikkelde het project in Dessel zich van een louter technisch project naar een initiatief met een brede maatschappelijke pijler, die het welzijn en de welvaart in de regio moet verbeteren. Om dat verbrede cAt-project in zijn totaliteit te financieren, was de oprichting van een bijkomend fonds noodzakelijk: het Fonds op Middellange Termijn (FMT). Net zoals het FLT wordt het FMT gespijsd door de afvalproducenten, maar dan op basis van een integratiebijdrage. Die bijdrage wordt berekend op basis van de totale capaciteit van de bergingsinstallatie en de afvalhoeveelheden die erin geborgen zullen worden. De wet die de oprichting van het FMT regelt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2010. Het budget van het FMT werd daarbij vastgelegd op 130 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan is bestemd voor de oprichting van het Lokaal Fonds.