NL / FR / ENG
Home / Planning

Planning

Tot 2012 bevond het cAt-project zich in de ontwerpfase. Stilaan maakt het project nu de overgang naar de uitvoeringsfase. De bouw van de kade in 2013 zette die uitvoeringsfase in. Zowel de planologische procedures als het verkrijgen van de nodige vergunningen zijn een kritieke factor voor de planning.

In de uitvoeringsfase bouwt NIRAS de bergingsinstallatie en voert ze alle deelprojecten uit. De verschillende onderdelen van het cAt-project zijn onderling met elkaar verbonden. De realisatie van het project volgt dan ook een zekere logica. Zo moeten de kade, de caissonfabriek en de IPM volledig operationeel zijn vooraleer de exploitatie van de bergingsinstallatie kan starten.

Vanaf de exploitatiefase is er afval voor alvast 15 jaar exploitatie. Wanneer dat afval volledig geborgen is, zal de verdere strategie voor het bergen van het ontmantelingsafval van de nucleaire installaties worden uitgestippeld.

Het cAt-project is niet alleen een groot industrieel, maar ook een groot maatschappelijk project. De maatschappelijke engagementen worden dan ook uitgevoerd door alle fasen van het cAt-project heen. Zo worden Ė via een ontwerpwedstrijd Ė al de eerste stappen gezet naar de realisatie van het communicatieparcours. Daarnaast omvat het cAt-project ook in de toekomst een blijvende en systematische gezondheidsopvolging van de inwoners van Dessel, Mol en Retie. De gezondheidsopvolging stopt dus niet bij de haalbaarheidsstudie 3xG. Ten slotte zorgt het Lokaal Fonds gedurende meerdere generaties voor continue financiŽle middelen om blijvend een sociaaleconomische meerwaarde te creŽren.