NL / FR / ENG
Home / Lokaal Fonds wordt op 3 juni opgericht

Lokaal Fonds wordt op 3 juni opgericht

Op vrijdag 3 juni wordt het Lokaal Fonds officieel opgericht. Het Lokaal Fonds was een van de voorwaarden van de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) om de oppervlaktebergingsinstallatie voor categorie A-afval op hun grondgebied te aanvaarden. De oprichting van het Fonds is een belangrijke stap. Vooraleer het fonds projecten kan beginnen ondersteunen, moet er echter nog heel wat voorbereidend werk gebeuren.

De statuten van het Lokaal Fonds zijn goedgekeurd door alle betrokken partijen: NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA. Op vrijdag 3 juni worden ze in een notariŽle akte vastgelegd. Op diezelfde dag wordt het Lokaal Fonds feestelijk opgestart.

Klaar voor de start

Het fonds ondersteunt projecten en activiteiten die de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbeteren en duurzame kansen creëren voor de lokale gemeenschappen. Tegelijk moet het helpen de herinnering aan de berging levendig te houden. De gemeenschappen van Mol en Dessel zullen elk een evenwaardig deel van de opbrengst uit het Lokaal Fonds ontvangen. Hiermee kunnen ze initiatieven en activiteiten in de regio ondersteunen. Maar er is dus nog voorbereidend werk aan de winkel vooraleer het Fonds echt van start kan gaan: beheerreglementen opstellen, leden aanduiden, de dagelijkse werking opstarten, enzovoort.

Interesten

Het bedrag van het Lokaal Fonds ligt tussen 90 en 110 miljoen. Het geld wordt belegd en met de interesten worden de projecten en activiteiten gefinancierd. Zo kan het Lokaal Fonds zichzelf in stand houden voor de hele levensduur van de bergingsinstallatie in Dessel.

Het Lokaal Fonds put zijn geld uit het Fonds op Middellange Termijn (FMT). Het FMT financiert alle delen van het oppervlaktebergingsproject die de lokale bevolking ten goede komen. De middelen komen van de afvalproducenten zodra de nucleaire vergunning voor de installatie uitgereikt is. Omdat het proces voor de aanvraag van de vergunning langer duurt dan voorzien – de vergunning wordt verwacht in 2018 – krijgt het Lokaal Fonds al een voorfinanciering van 1 miljoen euro van zodra het FANC het veiligheidsdossier voor de oppervlakteberging officieel volledig verklaart. Volgens de gezamenlijke planning van NIRAS en het FANC zal dat begin 2017 zijn.