NL / FR / ENG
Home / Een dak boven de bergingsmodules

Een dak boven de bergingsmodules

Tijdens de exploitatie van de bergingsinstallaties voor categorie A-afval in Dessel worden de modules overdekt met een metalen dak. Dat omhult zowel de bovenkant van de modules als de zijkanten tot aan de grond. Pas na de hele exploitatieperiode wordt het dak vervangen door de eindafdekking.

De dakstructuur biedt een bijkomende bescherming tegen weer en wind en blijft de gehele exploitatie staan. Dat is anders dan bij de bergingsinstallaties in bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje. Daar werken ze met een mobiel dak dat tijdens het vulproces over een bepaalde module wordt geplaatst.

Isolatie

Het vaste dak bestaat uit een draagstructuur, een functionele schil en een esthetische schil langs de buitenzijde. De functionele schil langs de binnenzijde beschermt de modules tegen onder andere water, wind en reduceert de temperatuurschommelingen. Ze bestaat uit twee stalen platen met daartussen een laag isolatiemateriaal. Die isolatie maakt de modules minder onderhevig aan de vries- en dooicycli en beperkt de vorming van condens in de modules.

Beeldkwaliteitsplan

De buitenste laag van het dak, de esthetische schil, zal meer dan waarschijnlijk bestaan uit stalen panelen. NIRAS liet panelen van cortenstaal en stalen panelen, gelakt in verschillende bruintinten, testen. Cortenstaal is een speciaal soort staal waarvan de buitenste laag door oppervlakkige corrosie een roestkleurig uitzicht krijgt. De oranje-bruine afwerking past in het beeldkwaliteitsplan dat NIRAS voor de oppervlaktebergingssite liet opstellen. De testen zijn nodig omdat de panelen zeker 50 jaar dienst moeten doen met een minimum aan onderhoud en zonder de functionele schil aan te tasten.

De testen worden uitgevoerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). In het laboratorium worden de corrosie-eigenschappen getest, maar er vinden ook testen plaats op de site. Twee jaar geleden bekleedde NIRAS een testwand van de demonstratieproef met de twee soorten panelen. Het SCK•CEN onderzocht daar hoe de platen corroderen en of die corrosie de onderliggende laag aantast. De eerste resultaten gaven aan dat panelen uit cortenstaal minder geschikt zijn dan de gelakte panelen. De gelakte panelen worden nu nog verder onderzocht.

Rolbrug

De dragende structuur van het dak bestaat uit stalen balken die rusten op steunkolommen aan de wanden van de module. Aan de dakstructuur hangt de rolbrug met de grijper. Die zet de monolieten op hun juiste plaats. In de rolbrug zitten ook passerelles die gebruikt kunnen worden voor onderhoudswerken of om bepaalde monitoringstoestellen te bereiken.

Het dakdeel boven elke module kan los van de andere bewegen. Wanneer een module gevuld wordt, zal de grond zoals gepland enkele centimeters zakken – samendrukken – onder het gewicht van de monolieten. Daardoor komt ze iets lager te liggen dan de aangrenzende modules. Maar doordat het dakdeel apart kan bewegen, heeft dit geen negatieve invloed op de dakdelen van de andere modules.

Eindafdekking

Eens de bergingsmodules gevuld zijn, wordt het metalen dak weggenomen en wordt over de modules een eindafdekking geplaatst. Die is 4,5 meter dik en bestaat uit verschillende lagen om de bergingsmodules gedurende 300 jaar optimaal te beschermen tegen graafdieren, plantengroei, temperatuurinvloeden en doorsijpelend water.