NL / FR / ENG
Home / Nieuwe resultaten 3xG-studie: zware metalen in dalende lijn

Nieuwe resultaten 3xG-studie: zware metalen in dalende lijn

De hoeveelheid zware metalen in het bloed en de urine van inwoners van Dessel, Mol en Retie daalt. Dat tonen de nieuwste resultaten van de 3xG-studie (Gezondheid - Gemeenten - Geboorten), die onder meer de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen bij 300 baby’s en hun moeders onderzoekt. De studie gebeurt in opdracht van NIRAS, STORA en MONA.

Continu de gezondheid in de regio opvolgen is een van de voorwaarden die de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) koppelden aan de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie voor categorie A-afval op hun grondgebied. Het 3xG-onderzoek wordt uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Antwerpen (UA) en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH).

Zware metalen nemen af

Eerdere resultaten van de 3xG-studie maakten duidelijk dat de vroegere industriële activiteit haar sporen heeft nagelaten in de regio. De hoeveelheid cadmium in het bloed van de deelnemers lag bijvoorbeeld hoger dan bij de gemiddelde Vlaming. Dat gold ook voor het arseengehalte. Die trend, zo geven de nieuwe resultaten aan, lijkt nu te keren. De verhoogde concentratie zware metalen is nog niet volledig weg, maar de nieuwe resultaten tonen duidelijk – net als in Vlaanderen – een dalende trend.

Omgeving en leefgewoonten

De concentratie zware metalen bij de deelnemers heeft ook te maken met de omgeving en individuele leefgewoonten. Dat signaleren de vragenlijsten die de deelnemers elke zes maanden invullen. Arseen komt van nature in de bodem voor, en kan zo in grond- en putwater terechtkomen. Ook het eten van vis kan tot verhoogde arseenconcentraties leiden. Bij vrouwen die in de metaalverwerkende nijverheid aan de slag waren, ligt het nikkelgehalte dan weer hoger.

Geboortegewicht

De 3xG-studie doet ook onderzoek naar allergieën, vruchtbaarheid en geboortegewicht. De resultaten wijken niet af van het gemiddelde in Vlaanderen. 3xG-baby’s wogen bij hun geboorte gemiddeld 3,4 kg, evenveel als bij de biomonitoringstudie die in heel Vlaanderen werd uitgevoerd. Stress tijdens de zwangerschap heeft de grootste invloed op het geboortegewicht. Baby’s waarvan de moeders tijdens de tweede helft van de zwangerschap veel stress hadden, wogen tot 480 gram minder dan baby’s van moeders die meestal geen stress hadden.

Humane biomonitoring

Bijzonder aan de 3xG-studie is de humane biomonitoring, of ‘het meten in de mens’. De 300 baby’s worden gevolgd tot hun achttiende. Tijdens die periode ontvangen de ouders regelmatig vragenlijsten. Als de kinderen zeven en veertien jaar oud zijn, wordt met bloed- en urinestalen gezocht naar speciale biomerkers, die vervuilende stoffen in het lichaam aan het licht kunnen brengen. Zo kan men nagaan of er een verband is met vervuilende stoffen in de regio en of ze schadelijke lichamelijke effecten hebben. Naast het gezondheidsonderzoek bij de 300 deelnemers onderzoekt 3xG ook de ziekte- en sterftecijfers in de regio.

Tot 2030

De studie loopt nog zeker door tot 2030. Om de tien jaar komt er een nieuwe groep van 300 moeders en baby’s bij. De komende jaren zal het onderzoek zich ook toespitsen op andere thema’s, zoals luchtvervuiling. Aan de hand van alle resultaten kunnen de onderzoekers een gezondheidsprofiel van de inwoners opstellen. Door de gegevens op groepsniveau te analyseren, kan het team specifieke aanbevelingen formuleren om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren of om preventiecampagnes op te starten. Dankzij de 3xG-studie, die naast de geboortecohorte ook ziekte- en sterftecijfers in de regio opvolgt, is de omgeving rond Mol-Dessel een van de best gemonitorde regio’s in heel Vlaanderen.

Het rapport kunt u hier downloaden.