NL / FR / ENG
Home / Infotheek / Wie is wie?

Wie is wie?

Wie is NIRAS?
logo_Niras.gif

De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen is verantwoordelijk voor het beheer van al het radioactieve afval op Belgisch grondgebied. NIRAS heeft een projectteam opgericht in Dessel om het geïntegreerde project tijdens de ontwerpfase uit te werken. Het team bestaat uit personeelsleden van NIRAS, versterkt met mensen van lokale bedrijven en experts van studiebureaus. Het team werkt in nauw overleg met de lokale partners STORA en MONA.

Klik hier voor meer informatie over NIRAS. 

 

Wie is STORA?
logo_stora.gifSTORA staat voor Studie en Overleg Radioactief Afval Dessel en is de opvolger van STOLA Dessel. Met STOLA Dessel werd bekeken of het haalbaar en voor de Desselse bevolking aanvaardbaar is om laag- en middelactief kortlevend afval te bergen binnen de gemeentegrenzen, en tegen welke voorwaarden. 76 Desselaars hebben hier vijf jaar lang actief aan meegewerkt.

In juni 2006 werd hun project door de regering verkozen als oplossing voor het categorie A-afval. Sindsdien volgt de vzw STORA de uitwerking van het bergingsproject van dichtbij op. STORA blijft erover waken dat de bijkomende voorwaarden die de Desselaars gesteld hebben, uitgevoerd worden. Daarnaast informeert STORA de Desselaars over alle nucleaire zaken in de gemeente.

Klik hier voor meer informatie over STORA.


Wie is MONA?
logo_Mona.gifMONA vzw is het Mols Overleg Nucleair Afval, een partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS. Zij werken samen om de Molse bevolking een stem te geven in de nucleaire problematiek. Van 2000 tot 2005 onderzocht MONA vzw, toen Mols Overleg Nucleair Afval Categorie A, of het bergen van laag- en middelactief, kortlevend afval mogelijk en wenselijk is in Mol, en tegen welke voorwaarden.

Sinds de federale regering in juni 2006 besliste dat de berging in buurgemeente Dessel zal komen, blijft MONA wel betrokken bij de uitwerking van de berging, want de gekozen locatie ligt vlak bij de grens tussen beide gemeenten. Ook de Molse voorwaarden worden meegenomen in de uitwerking van het project en MONA volgt dat op. MONA informeert de Mollenaars over alle nucleaire zaken in de gemeente.

Klik hier voor meer informatie over MONA.