NL / FR / ENG

Kade

NIRAS legde een nieuwe kade aan om de impact van de bouw en exploitatie van de bergingssite op het wegtransport te minimaliseren. De kade werd gebouwd op de noordelijke oever van het kanaal Bocholt-Herentals, tussen sas V en sas VI. Op die plaats sluit de kade nauw aan bij de caissonfabriek, de IPM en de bergingsinstallatie zelf. De kade kan schepen tot 600 ton ontvangen. De bedrijven uit de omgeving kunnen ook via het water worden ontsloten.

De kade bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De kademuur zelf, die 125 meter lang is. Zo kunnen er twee boten tegelijk aanmeren.
  • Het kaaiplateau van 4000 m2.
  • Voorzieningen voor het lossen en laden van de goederen. Dat zal gebeuren met mobiele loskranen. Die zijn flexibeler in te zetten dan vaste kranen, wat gezien de variabele aanvoer via de kade een plus is.
  • Een zone voor de overslag en tijdelijke opslag van goederen.

De nieuwe ontsluitingsweg verbindt de kade via de Europalaan met de N118. De weg verbindt de kade ook met de toekomstige bergingsmodules en de caissonfabriek.

Het druk gebruikte jaagpad is plaatselijk omgelegd, op zo'n manier dat de omweg in tijd en afstand tot een minimum wordt beperkt. Zo wordt het fietsverkeer veilig langs de kade geleid.

Kade met boot
 
Kade met hekwerk