NL / FR / ENG

Monolieten en installatie voor de productie van monolieten

In de oppervlakteberging spelen monolieten een cruciale rol. Een monoliet is een caisson (een betonnen kist met een wand van 12 centimeter dik en met een deksel), waarin het afval wordt ingekapseld met behulp van immobilisatiemortel. Het mengsel van beton en mortel is zo gekozen dat de duurzaamheid van de monolieten en de veiligheid op lange termijn verzekerd zijn.

Het gebruik van monolieten biedt tal van voordelen:

  1. De monolieten vergemakkelijken de exploitatie van de berging. Ze maken het mogelijk om het afval veilig te transporteren, en indien nodig of gewenst zelfs te recupereren.
  2. De monolieten verhogen de veiligheid van de bergingsoperatie. Ze verzekeren de mechanische bescherming tijdens het transport en fungeren als noodzakelijke barrière tijdens het hele bergingsproces, vanaf de opslag in de installatie voor de productie van monolieten (IPM) tot de plaatsing in de bergingsmodules.
  3. De monolieten staan garant voor de veiligheid op lange termijn. Dankzij hun chemische en fysische eigenschappen houden beton en mortel de radioactieve stoffen vast. Ze beperken ook de infiltratie van water, zodat er geen radioactieve stoffen kunnen uitlogen naar de omgeving.

NIRAS heeft drie verschillende types monolieten ontwikkeld:

  1. Type 1 is geschikt voor het inkapselen van standaardvaten.
  2. Type 2 is geschikt voor niet-standaardvaten.
  3. Type 3 is geschikt voor bulkafval, vooral afkomstig van de ontmanteling van de kerninstallaties. Dit type heeft een stalen mand die het bulkafval vasthoudt. De deksels zijn zo ontworpen dat de caisson veilig vervoerd kan worden.

Installatie voor de productie van monolieten (IPM)

Net zoals de caissons zullen de monolieten ter plaatse, op de site, geproduceerd worden. De installatie voor de productie van monolieten (IPM) zal zo’n 1000 monolieten per jaarproduceren. De IPM is uitgerust met een bufferopslag. Die moet garanderen dat de monolieten flexibel in de bergingsmodule kunnen worden geplaatst. De plaatsing gebeurt namelijk niet willekeurig. De monolieten met het hoogste stralingsniveau krijgen een plaats onderaan in de modules. Bovendien hebben de verschillende types monolieten elk een andere hoogte.

Het terrein voor de IPM ligt ten zuiden van de bestaande verwerkingsinstallatie (CILVA), in de buurt van de kade, de caissonfabriek, de bergingssite en de opslaggebouwen van Belgoprocess. Omdat ze cruciaal zijn voor de veiligheid, moeten de monolieten aan strenge eisen voldoen. Zowel de grondstoffen als de productieprocessen worden daarom nauwlettend gecontroleerd.

De IPM zal geëxploiteerd worden door Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS.