NL / FR / ENG
Home / Inrichting bergingssite / Bergingsmodules

Bergingsmodules

De bergingsmodules vormen het hart van de bergingssite. Hier worden de monolieten geborgen, de betonnen kisten gevuld met in mortel ge´mmobiliseerd categorie A-afval.

Wat?

De bergingsmodules zijn betonnen constructies waarin de monolieten geborgen worden. De bergingsmodules zijn zo ontworpen dat:

  • de berging van het afval op een robuuste en veilige manier kan gebeuren
  • de veiligheid ook op lange termijn verzekerd is

Hoe zien de bergingsmodules eruit?

Het ontwerp steunt op zeer complexe berekeningen en op de resultaten van de demonstratieproef. Elke module meet 25 bij 27 meter en kan zo’n 900 monolieten bevatten. In totaal komen er 34 modules. In een eerste fase worden er twee rijen van tien modules gebouwd. Later volgen nog eens twee rijen van zeven modules. De modules hebben wanden en vloerplaten van gewapend beton en zijn bestand tegen accidentele belastingen zoals aardbevingen.

Inspectiegalerij

De modules zijn uitgerust met een inspectiegalerij die toegang geeft tot een inspectieruimte (over de volledige oppervlakte) en een drainagesysteem. De inspecties zullen gebeuren met robottoestellen. Zij zullen eventuele scheuren of insijpelend water op tijd vaststellen, zodat indien nodig de vereiste maatregelen genomen kunnen worden.

Ophoging

De modules worden gebouwd op een ophoging: eerst een 60 centimeter dikke grindlaag tegen opstijgend vocht, en daarboven een 2 meter dik mengsel van zand en cement. De ophoging zorgt ervoor dat de modules te allen tijde boven het waterniveau staan, ook na bijvoorbeeld een extreem hevige regenbui.

Stalen dak en eindafdekking

Om de modules te beschermen tegen de weersomstandigheden worden ze gedurende de volledige exploitatieperiode afgedekt met een vast stalen dak. Dat wordt bevestigd op de zijwanden van de modules.

Het vaste dak zal op termijn vervangen worden door een permanente eindafdekking over de bergingsmodules. De afdekking zal bestaan uit een uitgekiend systeem van natuurlijke materialen en folies, en wordt vooraf met een proefafdekking getest.

Exploitatie

NIRAS zal de berging zelf exploiteren. De federale overheid heeft NIRAS de verantwoordelijkheid gegeven voor het beheer van radioactief afval. NIRAS beschikt dus over de nodige expertise om de berging veilig te volbrengen.