NL / FR / ENG
Home / Oppervlakteberging

Oppervlakteberging

Bij oppervlakteberging wordt het categorie A-afval in modules aan het aardoppervlak geborgen. Het is een duurzame langetermijnoplossing die het afval op passieve wijze insluit en afzondert van mens en milieu. Het concept wordt al op verschillende plaatsen ter wereld toegepast, onder meer in Frankrijk, Spanje en Japan.

Rond het categorie A-afval worden opeenvolgende barrières aangebracht. Voor de veiligheid is het erg belangrijk dat er verschillende barrières zijn. Als één barrière minder goed zou functioneren dan verwacht, moeten de andere ervoor zorgen dat de veiligheid toch verzekerd blijft. En dat over zeer lange tijd: tijdens de 300 jaar waarin de berging onder toezicht staat, na sluiting maar ook nog daarna.

Als het afval geborgen is, worden de laatste barrières voor de passieve insluiting en afzondering rond het afval aangebracht: een betonnen dekplaat en de permanente eindafdekking. We spreken van een passief systeem: de volgende generaties moeten niet meer actief tussenbeide komen om de veiligheid te garanderen. Toezicht blijft wel steeds mogelijk, en dat zolang de toekomstige generaties dat willen.

Oppervlakteberging voldoet aan de voorwaarde van terugneembaarheid: de mogelijkheid om het geborgen afval in alle veiligheid terug te nemen. Dat moet kunnen gebeuren met identieke of vergelijkbare technieken als bij het bergen van het afval.